Aktuellt

  • Kristen spiritualitet 27 augusti till 10 december 2018. En utbildning som hålls av Helsjöns folkhögskola, Evangeliska brödraförsamlingen och Göteborgs Domkyrkoförsamling. Är bla med under retreaten 10-11 november 2018.

  • Målarretreat i Lane-Ryr 15 december 2018. För Uddevalla pastorat.

  • Livskurs i Bäve kyrka, Uddevalla, sju tillfällen en gång i veckan. Start i februari 2019. Anmälan görs till Sensus. I samarbete med Bäve församling och Sensus studieförbund. 

  • Målardagar på Åh stiftsgård 30 maj  -1 juni 2019.    Med reservation för ändringar.