Föredrag

Längtan, stillhet och kreativitet

I ett föredrag tar jag gärna upp begreppen längtan, stillhet och kreativitet och deras intima förhållande, mycket utifrån mina egna erfarenheter. Föreläsningen kan kompletteras med en workshop där deltagarna får pröva begreppen, utifrån sin personliga utgångspunkt.