Retreater
och målarretreater

Retreat

Under en retreat får du kliva åt sidan för en stund och lyssna till det som bara hörs i tystnaden, låta det som finns inom dig, komma till tals. En retreat ger utrymme för dig själv och Guds verk i dig. En retreat ger tid för vila och rekreation, för relation med dig själv och med Gud.

En retreat kan vara ett par timmar, en dag, eller flera dagar i följd. Enkla avspänningsövningar, som en hjälp att släppa vardagen, erbjuds liksom bibelmeditationer.


Målarretreat

Som skapade till Guds avbild bär vi en längtan att själva skapa. På en målarretreat kan du använda intuitiv målning som en hjälp att nå det där i ditt inre, som inte kan uttryckas i ord. Kombinationen av retreat och fri målning kan vara ett sätt för oss att släppa våra annars ofta så aktiva tankar och ändå ge uttryck för det som behöver uttryckas.

En målarretreat bör vara minst en halvdag, men helst en dag eller flera dagar. Den kan vara helt eller delvis i tystnad. Även vid en målarretreat erbjuds avspänningsövningar och bibelmeditationer

ARtonDugg håller också kortare målarstunder, men då inte som retreat.Jesus sade: "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite."
Mark 6:31    


"Det var gott att komma ut till retreaten, att komma ut på landet och att "tvingas" lämna de vanliga omsorgerna. Jag hade en stressig morgon men när jag väl gick in i tystnaden släppte kraven, alla måsten och mina klagomål på mig själv försvann."   Retreatdeltagare

"Retreaten är viktigt för mig för att komma ner i varv i en ibland stressad vardag. Det är bra att få tänka färdigt tankar utan att bli avbruten."   Retreatdeltagare