Måleri

Längtan att finna vår kreativitet och använda den för att ge uttryck för något som är en del av oss själva, tror jag de flesta av oss har gemensamt. Genom fritt skapande kan vi nå något i vårt inre som inte alltid kan kläs i ord eller ens tankar. Fritt skapande kan också vara en hjälp att släppa tankar som maler, tynger eller begränsar oss. Många gånger tillåter vi oss inte det fria, kravlösa skapandet bara för skapandets skull, eftersom vi oftast styrs, av just krav, på mätbar prestation.

ARtonDugg erbjuder stunder med intuitivt måleri allt från ett par timmar vid ett enstaka tillfälle, där du får möjlighet att prova på måleri, till flera dagar i följd där du hinner nå djupare i sökandet efter din kreativitet och vad som längtar efter att få komma till uttryck. Från workshops till målarkurser och målarretreater.

I ett projekt för asylsökande, genom Uddevalla pastorat, arbetar jag med målning som ett uttrycksmedel.