Bibelmeditationer


Att meditera över en bibeltext med inlevelse, där alla dina sinnen och hela din fantasi involveras, är ett urgammalt sätt att gå in i bibelns berättelser. För mig blev mötet med bibelmeditationer en omvälvande upplevelse, där jag upptäckte att bibelns texter verkligen är levande och Guds tilltal personligt. 

Under en bibelmeditation läses texten långsamt, med uppehåll för eftertanke. Ofta väljer jag att flika in frågor som hjälp att få texten att handla om ditt liv. Jag använder alltid bibelmeditationer under en retreat eller målarretreat, men de kan också användas separat vid ett enstaka tillfälle eller som en serie där vi följer ett visst textflöde eller ett tema.