Om mig


I ARtonDugg vill jag ta tillvara och kombinera de erfarenheter jag bär och den övertygelse jag har om framför allt stillhetens och kreativitetens betydelse för oss, men också den dynamik en grupp kan ge och vilken skattkista vårt inre är! 

Som socionom har jag i många år jobbat med grupper för barn och ungdomar som har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. Problem med sköldkörteln gjorde att jag för några år sedan fick lämna det arbetet. 

En ny period inleddes - en retreat i livet som ledde mig på nya vägar såsom två års konstskolestudier och utbildning i  Andlig vägledning i Ignatiansk anda. Innan dess gick jag en tvåårig utbildning vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg, en psykologi där vår andlighet tas på allvar, som jag senare har kompletterat med en själavårdsutbildning vid KRIS (Kristna själavårdsinstitutet).

Sedan 2015 leder jag regelbundet retreater och målarretreater i Uddevalla pastorat, vid sidan av verksamheten i ARtonDugg. Under 2018 driver jag även ett projekt med fri målning för asylsökande.

I april 2018 avslutade jag ytterligare en utbildning i Andlig vägledning i Ignatiansk anda, i föreningen Kompass regi, som ger mig möjlighet att vara vägledare/medvandrare i en persons liv med Gud, på retreat eller i vardagen.

INNERLIG LÄNGTAN, SINNLIG VÄG

Länkar

Musslan, för barn och ungdomar som har en närstående med missbruk eller psykisk ohälsa

Psykosyntesinstitutet

Falkenbergs konstskola

KRIS, Kristna själavårdsinstitutet

Föreningen Kompass